دريا

مجله سرگرمی و تفریحی و علمی من

یقین

یقین دارم دعای من اثر دارد !
من امشب دست ها را می برم بالا

223

نمی دانم چه می خواهی ؛

ولی امشب…

برای تو ؛ برای رفع غم هایت ؛

برای قلب زیبایت ؛

برای آرزوهایت

تمنا می کنم از یار ؛

و می دانم خدا از آرزوهایت خبر دارد ؛

یقین دارم دعای من اثر دارد !

قسمت نظرات بسته شده است.

قدرت گرفته از ورد پرس فارسي توسط نت سايت

براي وبلاگ دريا