دريا

مجله سرگرمی و تفریحی و علمی من

اسم شوهر در زمانهاي مختلف …

زمان آشنايي : مرد روياهام

0.522998001286738534_Pixfa_Zoj_3

زمان نامزدي : عشقم

زمان ازدواج : هم نفسم

بعد از يك ماه : جان دلم

بعد از دو ماه : سايه سرم

بعد از سه ماه : شوهرم

بعد از يك سال : آقا بالاسر

بعد از دو سال : بخور و بخواب

بعد از سه سال : نره غول

بعد از چهار سال : لندهور

پنج سال بعد : مرتيكه نفهم بي شعور مفت خور نمك نشناس 

 

قسمت نظرات بسته شده است.

قدرت گرفته از ورد پرس فارسي توسط نت سايت

براي وبلاگ دريا