دريا

مجله سرگرمی و تفریحی و علمی من

به خاطر عشق بی ریای تو

eshk

به خاطر روی زیبای تو بود
که نگاهم به روی هیچ کس خیره نماند

به خاطر دستان پر مهر و گرم تو بود
ه دست هیچ کس را در هم نفشردم

به خاطر حرفهای عاشقانه تو بود
که حرفهای هیچ کس را باورنداشتم

به خاطر دل پاک تو بود
که پاکی باران را درک نکردم

به خاطر عشق بی ریای تو بود
که عشق هیچ کس را بی ریا ندانستم

به خاطر صدای دلنشین تو بود
که حتی صدای هزار نی روی دلم ننشست

و به خاطر خود تو بود
فقط به خاطر تو…

قسمت نظرات بسته شده است.

قدرت گرفته از ورد پرس فارسي توسط نت سايت

براي وبلاگ دريا