دريا

مجله سرگرمی و تفریحی و علمی من

غذاي تكراري!

زمستونی سرد خانم کلاغه غذا نداشت تا جوجه هاش را سیر کنه

 اون گوشت بدنش  را با منقارش  می کند وبه جوجه ها می داد تا گرسنه نمونن !

c4m37feujfe32itn0zr[1]

 زمستون داشت تموم  ميشد و با اينهمه جوجه ها نجات پیداکرده بودند…

خانم کلاغه افتاد وسط آشيونه!

يكي از جوجه ها با منقارش به مادرش زد و ديد حركت نمي كنه

ديگري گفت:

       آخیش راحت شديم ! چه خوب شد كه مادرمون مرد

راحت شدیم از بس غذاي  تکراری خورديم!!

قسمت نظرات بسته شده است.

قدرت گرفته از ورد پرس فارسي توسط نت سايت

براي وبلاگ دريا